romana | english

top border

Raport de autoevaluare


Perioada de evaluare : 2005 – 2006 - 2007

1. Datele de autentificare ale unitāţii de cercetare-dezvoltare

1.1. Denumirea: SC AEROFINA SA

1.2. Statutul juridic: SC AEROFINA SA este persoanā juridicā românā cu capital integral privat, având forma de societate pe acţiuni.

1.3. Actul de înfiinţare: HG nr. 324/02.07.1997 privind înfiinţarea Regiei Autonome Arsenalul Armatei şi a unor societāţi comerciale prin reorganizarea unor regii autonome şi actul constitutiv al societaţii AEROFINA SA cu modificārile ulterioare înregistrate la Registrul Comerţului de pe lângā Tribunalul Bucureşti.

1.4. Numārul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 2778

1.5. Director general/Director: Ing. Niculae Podoprigora

1.6. Adresa: Str. Fabrica de Glucozā nr. 5, sector 2, Bucureşti

1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: (4021) 242.07.72, (4021) 242.04.44, www.aerofina.ro, serv@aerofina.ro.

2. Domeniul de specialitate

Domeniul de specialitate a SC AEROFINA SA îl constituie cercetarea, dezvoltarea şi producţia de echipamente de bord, de salvare şi muniţii pentru aeronave militare, echipamente de bord pentru aeronave civile, echipamente de diagnozā şi echipamente de logisticā pentru infrastructura CFR.

Activitāţile se clasificā astfel :

2.1. Conform clasificārii UNESCO: 3301.13, 3313.12, 3323.03

2.2. Conform clasificārii CAEN rev. 2: principal 3316, secundar 1624, 1812, 2051, 2219, 2229, 2312, 2313, 2432, 2442, 2453, 2511, 2512, 2540, 2561, 2594, 2599, 2620, 2651, 2712, 2751, 2790, 2829, 2824, 2841, 2849, 2910, 2920, 2931, 2932, 3020, 3092, 3099, 3250, 3312, 3313, 3314, 3316, 3319, 3600, 4334, 4520, 4531, 4532, 4612, 4614, 4618, 4619, 4643, 4649, 4662, 4671, 4690, 4941, 5819, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6810, 6820, 6920, 7120, 7219, 7711, 7739, 8211, 8219, 8292, 9609.

» Downloadati varianta completa a raportului de autoevaluare.

bottom border
Prima pagina | Despre noi | Noutati | Cariere | Contact