romana | english

top border

Sistemul calitatii


Sistemul de Management al Calitatii este sustinut prin urmatoarele documente:

» DECLARATIA PRIVIND POLITICA REFERITOARE LA CALITATE a managementului de la cel mai inalt nivel;
» OBIECTIVELE SC AEROFINA SA in domeniul managementului calitatii;
» MANUALUL CALITATII (MQ AEROFINA);
» PROCEDURI ALE SISTEMULUI CALITATII (P-SQ);
» PROCEDURI PENTRU ASIGURAREA CALITATII (P-AQ);
» PROCEDURI SI INSTRUCTIUNI PENTRU CONTROLUL CALITATII (P-CQ);
» PROCEDURI SI INSTRUCTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE-PROIECTARE (P-CP);
» PROCEDURI SI INSTRUCTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA TEHNOLOGICA (P-TH);
» PROCEDURI SI INSTRUCTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA (P-AD);
» DOCUMENTE LEGALE SI DE REGLEMENTARE;
» ALTE DOCUMENTE.

Managementul de la cel mai inalt nivel se angajeaza sa tina cont de interesele tuturor partilor implicate (client, salariati, furnizori, asociati, societate etc).

Directorul general se angajeaza sa implementeze si sa mentina un sistem de management al calitatii conform prevederilor SR EN ISO 9001-2001, sa stabileasca politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii.
Directorii de resort au responsabilitatea aplicarii, mentinerii si imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii in vederea satisfacerii cerintelor clientilor referitoare la produs.

Conducatorii de compartimente, la toate nivelurile, raspund de implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii in sectorul pe care il conduc, constientiz» nd si implic» nd fiecare salariat in indeplinirea obiectivelor propuse in ceea ce priveste calitatea produselor furnizate.

Salariatii au un rol determinant in cunoasterea, aplicarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii si de aceea aceasta constituie o sarcina de serviciu.

Raspunderea pentru calitatea produselor livrate de AEROFINA nu este a unui singur compartiment sau salariat, ci a intregului personal si a fiecarui salariat in parte in functie de sectorul in care isi desfasoara activitatea.

Obiectivele calitatii sunt reprezentate de:

» Satisfacerea cerintelor clientului;
» Satisfacerea cerintelor legale [si de reglementare;
» Indeplinirea cerintelor referitoare la produs;
» Furnizarea consecventa a produselor de calitate pentru obtinerea satisfactiei clientilor si indeplinirea asteptarilor acestora;
» Imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii;
» Aplicarea procesului de management al calitatii tuturor proceselor de pe intreaga durata a ciclului de viata a produsului si serviciului.

bottom border
Prima pagina | Despre noi | Noutati | Cariere | Contact